VÝBOR MO ČSSD BOHUMÍN

Výbor MO ČSSD pracuje ve složení:

Předseda:

 • Igor Bruzl

Místopředseda:

 • Aleš Drobek

Členové výboru:

 • Eva Adamcová
 • Vojtěch Balcárek
 • Milena Glacová
 • Jana Holeszová
 • Roman Honysz
 • Dušan Kroščen
 • Adrian Kuder
 • Alfréd Michalík
 • Petr Osvald
 • Věra Palková
 • Yvona Placzková
 • Josef Plášil
 • Hana Wrožynová

Termíny jednání výboru MO v roce 2015:

19. ledna, 16. února, 16. března, 20. dubna, 18. května, 15. června, 20. července, 17. srpna, 14. září, 19. října, 18. listopadu, 14. prosince

Termíny členských schůzí v roce 2015:

26. ledna, 25. května, 21. září, 23. listopadu

Termíny klubu zastupitelů ČSSD v roce 2015:

2. února, 13. dubna, 1. června, 7. září, 2. listopadu, 7. prosince

Novinky


Co nás čeká v roce 2017?

Místní organizace ČSSD Bohumín prožije poměrně pestrý rok 2017. Hned v lednu si zvolí na výroční členské schůzi nové vedení, následně se zapojí do kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a především už začne formovat hlavní cíle i samotnou kandidátku pro komunální volby v příštím roce.

Na členské schůzi 23. ledna v Gastrocentru Migo v Bohumíně-Šunychlu bude zvolen nový předseda MO a patnáctičlenný výbor. Ten se sejde v roce 2017 v těchto termínech: 20. 2., 20. 3., 24. 4., 22. 5., 19. 6., 24. 7., 21. 8., 18. 9., 16. 10., 20. 11. a 18. 12. 2017.

Připraveno je také pět členských schůzí MO – kromě výroční 23. ledna se ještě uskuteční i 27. března, 26. června, 25. září a 27. listopadu 2017.

V pravidelných intervalech - vždy týden před konáním zastupitelstva - se budou konat rovněž jednání klubu zastupitelů za ČSSD. Zvolení zastupitelé společně se svými kolegy, kteří se objevili na kandidátce na dalších místech, sejdou v těchto termínech: 6. 2., 3. 4., 5. 6., 4. 9., 6. 11. a 4. 12. 2017.


© 2006-2017 ČSSD MO Bohumín | web & design by web-evolution