VOLBY 2014 - VOLEBNÍ PROGRAM 2014 - 2018

„SPOLU NÁM TO ŠLAPE UŽ DVACET LET...“

Milí Bohumíňáci,

po čtyřech letech si Vás opět dovolujeme požádat o podporu v komunálních volbách. Proč byste měli volit právě nás? Protože jsme Vaší sázkou na jistotu. Za dvacet let, kdy neseme odpovědnost za chod Bohumína, už víte, co od nás můžete čekat. Vše, co funguje, se snažíme zachovat. Přitom se nebráníme zajímavým vylepšením a nasloucháme požadavkům a nápadům Vás - Bohumíňáků. Své sliby z předchozího období jsme splnili právě díky Vám, aktivním a vnímavým občanům, a chceme s Vámi spolupracovat i dál. Vždyť spolu nám to šlape!

Naši filozofii už znáte. Víte, že...

 • - město nesmyslně nezadlužíme
 • - nezřizujeme a neprovozujeme ubytovny
 • - nepovolujeme herny
 • - nájemníkům neprodáme střechu nad hlavou
 • - zlepšujeme kvalitu bydlení
 • - vytlačujeme dopravu mimo centrum i zástavbu v městských částech
 • - dálnici odhlučňujeme zelení
 • - okolí dálnice nezatížíme podnikáním, které přináší dopravní potíže a minimum pracovních míst
 • - podporujeme podnikání ve stávajících komerčních areálech
 • - vycházíme vstříc místním zaměstnavatelům
 • - vedeme Bohumíňáky k třídění odpadů
 • - zlepšujeme čistotu i podobu města
 • - vzdělání je prioritou, proto vylepšujeme školská zařízení
 • - bojujeme o udržení nemocnice
 • - zachováváme sociální služby, ideálně v přirozeném prostředí klientů
 • - finančně podporujeme spolky, jednoty a sdružení
 • - usilujeme o získání dotací jen na projekty, které mají smysl
 • - zlepšujeme informovanost všech Bohumíňáků.

Slibujeme, že nic z toho měnit nebudeme. Naopak přinášíme Vám 55 nových konkrétních závazků. Ty chceme zrealizovat v příštích čtyřech letech. V nich Vám neslibujeme nic, co nemůžeme splnit. Líbí se Vám? Pak 10. a 11. října přijďte k volbám. Chcete-li, aby se Bohumín dál ubíral touto cestou, nekřížkujte jednotlivé kandidáty. VOLTE NÁS JAKO TÝM. Právě v týmové práci je naše síla.NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM NA LÉTA 2014 - 2018

BEZPEČÍ JAKO PRIORITA

 • 1. Posílíme městskou policii a ztížíme život nepřizpůsobivým.
 • 2. Budeme bojovat proti zneužívání sběren a ubytoven nekalými provozovateli.
 • 3. Zasadíme se o větší bezpečnost, zejména dětí a seniorů, v ulicích i domácnostech.
 • 4. Dokončíme boj proti videoterminálům a hazardu.
 • 5. Podle potřeby rozšíříme kamerový systém do problémových oblastí.
 • 6. Zvýšíme dohled nad volně přístupnými dětskými hřišti a koutky.

PŘÍJEMNĚJŠÍ ŽIVOT A BYDLENÍ

 • 7. V městských bytech nezvýšíme nájem a umožníme tam bydlení jen slušným lidem.
 • 8. Zregenerujeme další veřejná prostranství, např. mezi ulicemi Čs. armády, Jateční a Okružní, u nádraží nebo ve vnitrobloku u Alešovy ulice.
 • 9. Zrekonstruujeme náměstí Svobody ve Starém Bohumíně.
 • 10. Dokončíme zateplení všech městských paneláků.
 • 11. Dalších 200 bytů v centru napojíme na teplovod.
 • 12. Opravíme minimálně 500 městských bytů.
 • 13. V lokalitě Petra Cingra vytvoříme parcely pro stavbu 30 rodinných domů i odpočinkovou zónu.

KLIDNĚJŠÍ DOPRAVA

 • 14. Kruhovým objezdem a novým parkovištěm zklidníme dopravu na křižovatce u ZŠ Beneše.
 • 15. Postavíme nové chodníky v Záblatí (podél Sokolské a Rychvaldské ulice) a v Šunychlu (přes křižovatku ulic Šunychelská, Ovocná, Opletalova).
 • 16. Opravíme dalších 5 kilometrů chodníků v městských částech.
 • 17. Budeme usilovat o přípravu obchvatu Skřečoně ve spolupráci se sousedními obcemi a Moravskoslezským krajem.
 • 18. Zrealizujeme nové nasvětlené přechody pro chodce na ulicích Studentská a Osvoboditelů.
 • 19. Každý rok vylepšíme aspoň jednu problémovou komunikaci v městských částech.
 • 20. V případě potřeby ještě rozšíříme parkoviště na Tovární ulici v Záblatí.

SLUŽBY I ZÁBAVA NA DOSAH

 • 21. Snížíme hranici pro senior taxi ze 70 na 65 let.
 • 22. Díky městské nemocnici a poliklinice udržíme lékařskou péči na dosah.
 • 23. Rozšíříme saunový svět v aquacentru.
 • 24. Zmodernizujeme technologickou část zimního stadionu.
 • 25. Ve Vrbici znovu zprovozníme bývalé sokolské hřiště.
 • 26. K3 nabídne kulturu nově i v opraveném Národním domě ve Starém Bohumíně.
 • 27. Vybudujeme dětský koutek v Pudlově naproti pošty.

PLUS PRO RODINY A MLADÉ

 • 28. Nabídneme dětem kvalitní školní stravování i dostatek míst v mateřinkách a družinách.
 • 29. Na chodnících v centru města zlikvidujeme bariéry pro kočárky.
 • 30. V modernizovaných školách dokončíme výměnu všech oken.
 • 31. Na ozdravené pobyty v přírodě vyšleme nejméně 200 dětí.
 • 32. Podpoříme vznik skateparku i bikrosové trati v areálu Na Faji.
 • 33. Odhlučníme hudební klub Bublina v parku Petra Bezruče.
 • 34. Zlepšíme podmínky pro klidovou rekreaci na Kališoku.
 • 35. Zrealizujeme osmikilometrový městský okruh pro in-line bruslaře.
 • 36. Postavíme novou cyklostezku na hrázi v Šunychlu ke Kališoku.

ROVNÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

 • 37. Nezdražíme městské nebytové prostory řádně platícím nájemníkům.
 • 38. Zvýšíme počet veřejně prospěšných pracovníků, zpřísníme jejich dohled.
 • 39. Nezvýšíme daň z nemovitosti.
 • 40. Případné nové investory budeme směřovat do stávajících průmyslových areálů.
 • 41. Drobným a středním podnikatelům nabídneme pomoc i prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS) Bohumínsko.

ZELENÉ A ČISTÉ MĚSTO

 • 42. Vysadíme 2 000 tisíce stromů a keřů kolem dálnice, u areálu Rockwoolu a v lokalitě na Faji.
 • 43. Začneme budovat lesopark za aquacentrem v lokalitě Na Panském.
 • 44. Bezúročnými půjčkami podpoříme ekologické vytápění i odkanalizování rodinných domků.
 • 45. Ekologické chování odměníme nízkou cenou za odvoz odpadu.
 • 46. Rozšíříme Rafinérský lesík.
 • 47. Zlepšíme vzhled parku Petra Bezruče.
 • 48. Ve spolupráci s Ostravou zbavíme Vrbici zápachu z kompostárny
 • 49. Každý rok odkanalizujeme další část města.
 • 50. Pořídíme nový zametací vůz a tím snížíme prašnost z komunikací.

OCHRANA PŘED VELKOU VODOU

 • 51. Budeme se podílet s Povodím Odry na přípravách výstavby hrází v Pudlově.
 • 52. Finančně přispějeme na čistění Bajcůvky v Pudlově.
 • 53. Podpoříme další protipovodňová opatření na Lutyňce v Nové Vsi.
 • 54. Odvodníme lokality Petra Cingra ve Starém Bohumíně a Kozí rynek v Šunychlu.
 • 55. Budeme pokračovat v obnově výstroje a techniky našich pěti jednotek dobrovolných hasičů.

Novinky


Bohumínská ČSSD má (staro)nové vedení

Bez turbulencí a jednotně. Tak vystupovali členové bohumínské místní organizace ČSSD na výroční členské schůzi, která v pondělí 23. ledna proběhla v Gastrocentru Migo. Volil se nový předseda i členové výboru, pro další dvouleté období s vrcholem v podobě komunálních voleb se sehraný tým téměř nezměnil.

Pozici předsedy i napodruhé obhájil místostarosta města Igor Bruzl, jenž neměl protikandidáta a nasbíral stoprocentní počet hlasů. Naprosto jednoznačně bylo zvoleno i dalších čtrnáct členů výboru, kde budou pracovat Eva Adamcová, Vojtěch Balcárek, Aleš Drobek, Jana Holeszová, Roman Honysz st., Dušan Kroščen, Adrian Kuder, Alfréd Michalík, Svatopluk Němeček, Petr Osvald, Věra Palková, Yvona Placzková, Josef Plášil a Hana Wrožynová.

„Jedinou novinkou ve výboru je tak výměna Mileny Glacové za exministra zdravotnictví Sváťu Němečka. Ten se vrací do výboru místo dlouholeté členky, která nemohla dál pokračovat ze zdravotních důvodů, ale pevně věřím, že za dva roky se mezi nás třeba bude chtít vrátit,“ uvedl Igor Bruzl.

Na programu schůze bylo i seznámení s hospodařením, vývojem členské základny, volili se i delegáti na březnovou okresní konferenci a navrhovali zástupci MO pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. „Vše proběhlo v souladu se stanovami i volebními řády, vážím si i více než čtyřiapadesátiprocentní účasti našich členů,“ řekl Igor Bruzl. Posláním jeho i celého výboru je především uspět v komunálních volbách v roce 2018.Bohumínská ČSSD má (staro)nové vedení


Co nás čeká v roce 2017?

Místní organizace ČSSD Bohumín prožije poměrně pestrý rok 2017. Hned v lednu si zvolí na výroční členské schůzi nové vedení, následně se zapojí do kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a především už začne formovat hlavní cíle i samotnou kandidátku pro komunální volby v příštím roce.

Na členské schůzi 23. ledna v Gastrocentru Migo v Bohumíně-Šunychlu bude zvolen nový předseda MO a patnáctičlenný výbor. Ten se sejde v roce 2017 v těchto termínech: 20. 2., 20. 3., 24. 4., 22. 5., 19. 6., 24. 7., 21. 8., 18. 9., 16. 10., 20. 11. a 18. 12. 2017.

Připraveno je také pět členských schůzí MO – kromě výroční 23. ledna se ještě uskuteční i 27. března, 26. června, 25. září a 27. listopadu 2017.

V pravidelných intervalech - vždy týden před konáním zastupitelstva - se budou konat rovněž jednání klubu zastupitelů za ČSSD. Zvolení zastupitelé společně se svými kolegy, kteří se objevili na kandidátce na dalších místech, sejdou v těchto termínech: 6. 2., 3. 4., 5. 6., 4. 9., 6. 11. a 4. 12. 2017.


© 2006-2018 ČSSD MO Bohumín | web & design by web-evolution