PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Články roku: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

ZMĚNY NA RADNICI A V RADĚ MĚSTA

Od 8. prosince, kdy v letošním roce naposledy jednalo zastupitelstvo města, platí změny, ovlivňující složení rady města. Na post radního rezignoval Igor Bruzl a místo něj byl zvolen Roman Honysz, který se současně stal neuvolněným místostarostou. Z uvolněné členky rady na neuvolněnou byla změněna i pozice místostarostky Věry Palkové. Přerozděleny byly rovněž kompetence uvnitř radnice.

zobrazit článek >>

Autor: Dagmar FialováOtištěno: OKO 23/2008

PF 2009

Česká strana sociálně demokratická v Bohumíně děkuje občanřm za přízeň v roce 2008, díky níž jsme dosáhli skvělých výsledkř v krajských volbách. Bereme tento výsledek i jako ocenění práce našich zastupitelř ve městě. Je to pro nás velmi zavazující.

zobrazit článek >>

Autor: Josef PlášilOtištěno: OKO 23/2008

ROZPAD ODS - DÁREK K VÁNOCŮM?

Poté, co ODS katastrofálně prohrála ve volbách do zastupitelstev krajř a do senátu, slyšeli jsme z úst jejich představitelř, že je třeba se poučit, zlepšit komunikaci. Primátor Bém se odhodlal po dlouhodobém okopávání kotníkř vystřídat premiéra Topolánka v čele ODS, ten zase naopak prohlásil, že je třeba přitvrdit a více prosazovat program ODS. Od té doby se hádají a až do sněmu zřejmě ještě hádat budou.

zobrazit článek >>

Autor: Petr VíchaOtištěno: OKO 22/2008

VĚRA PALKOVÁ JE NÁMĚSTKYNÍ HEJTMANA

Hejtmanem Moravskoslezského kraje pro příští čtyři roky se stal Jaroslav Palas (ČSSD), čtyři křesla náměstkř si ponechala ČSSD, dvě funkce obsadí komunisté. Náměstkyní hejtmana pro školství se stala Věra Palková, místostarostka Bohumína (ČSSD).

zobrazit článek >>

Autor: František KrejzekOtištěno: OKO 21/2008

BOHUMÍNSKÁ ČSSD SLAVÍ ÚSPĚCH NA VŠECH FRONTÁCH

Sociální demokracie v Bohumíně si získala dřvěru občanř už před mnoha lety. Ukázala, že rozumí svým Bohumíňákřm, naslouchá jejich přáním, úzce s nimi spolupracuje, dokáže řešit jejich starosti i starosti celého města.

zobrazit článek >>

Autor: Josef PlášilOtištěno: OKO 21/2008

DĚKUJEME VÁM

Nejlepší výsledek v kraji: v Bohumíně ČSSD získala 58,52 % vašich hlasř. Věra Palková se díky vašim hlasřm stala členkou krajského zastupitelstva.

zobrazit článek >>

Autor: Josef PlášilOtištěno: OKO 19/2008

KAŽDÉ VOLBY JSOU DŮLEŽITÉ!

Mgr. Věra Palková, místostarostka Bohumína, kandiduje do krajského zastupitelstva na 8. místě kandidátní listiny ČSSD. Přijďte ji podpořit. Je dřležité mít svého krajského zastupitele, který pomáhá městu.

zobrazit článek >>

Autor: výbor MOOtištěno: OKO 18/2008

Věra Palková kandiduje do krajského zastupitelstva

Bohumínští kandidáti voleb do krajského zastupitelstva mají v našich novinách možnost krátce se představit a odpovědět na jednu otázku. Za sociální demokracii je kandidátkou Věra Palková, místostarostka města. Zeptali jsme se jí, čím chce, jako potenciální člen krajského zastupitelstva, přispět k rozvoji kraje a k rozvoji našeho města.

zobrazit článek >>

Autor: redakce OKOOtištěno: OKO 17/2008

Bohumín se mění, své sliby plníme

Vážení spoluobčané, před dvěma lety jste obdrželi před komunálními volbami mapu Bohumína s padesáti konkrétními závazky sociální demokracie na toto volební období. Stalo se již tradicí, že vám v polovině tohoto cyklu skládáme účty a vy máte možnost kontrolovat, jestli plníme to, co jsme si předsevzali. Proto v nejbližší době dostanete do rukou materiál s naprosto konkrétními výsledky práce našich zastupitelř. Porovnejte je s našimi sliby! Omlouváme se, ale vše se nám do letáčku opravdu nevešlo.

zobrazit článek >>

Autor: Petr VíchaOtištěno: OKO 17/2008

17. října řekneme Topolánkovi NE

Česká strana sociálně demokratická zahájila svou kampaň ke krajským volbám, které se konají tentokrát 17. a 18. října s heslem ČAS ZMĚNY A NADĚJE. Proč změna? V naší zemi nastala totiž situace, která neodpovídá mínění většiny občanř. Máme prezidenta, čestného předsedu ODS. Ten je tak modrý, že dokonce píše knihy o modrých, a nikoliv zelených planetách. V Senátu má ODS nadpoloviční většinu a odhlasuje si, co se jí zlíbí.

zobrazit článek >>

Autor: Petr VíchaOtištěno: OKO 16/2008

SOLIDARITA - kde začíná a kde končí

NE KAŽDÝ MÁ TO ŠTĚSTÍ, ŽE JE ZDRAVÝ, MLADÝ A BOHATÝ. A navíc, situace dnes už vřbec nemusí platit zítra. Bohatý přes noc mřže být na mizině, zdravý junák se během vteřiny změní v celoživotního invalidu a ani mládí není celoživotním artiklem. Je proto naprosto přirozené, že hlavním pilířem programu sociální demokracie je vzájemná SOLIDARITA. Solidarita bohatých s chudými, zdravých s nemocnými a hendikepovanými, mladých se starými, silných se slabými.

zobrazit článek >>

Autor: Věra PalkováOtištěno: OKO 15/2008

Odpočiňte si a trochu přemýšlejte

Místní organizace ČSSD přeje všem bohumínským spoluobčanřm příjemné prožití dovolených a prázdnin. Na radnici ale prázdniny nebudou. Právě v prřběhu letních měsícř totiž probíhá mnoho stavebních prací. Opravují se školy, aby se využilo doby, kdy jsou děti doma. Okolí bývalého hotelového domu, dnešní Slunečnice, dozná radikálních změn také do podzimu letošního roku, nebytová část již zmizela.

zobrazit článek >>

Autor: Petr VíchaOtištěno: OKO 13/2008

Domluvit se je vždycky lepší

Poslední týden jsme mohli sledovat vyvrcholení sporř mezi vládou a opozicí v poslanecké sněmovně. Koalice ODS, KDU- ČSL a Strany zelených se pokouší získat většinu ve výborech a silou přehlasovat opozici. Prosadili poplatky ve zdravotnictví, neplacení nemocenské, které uznal protiprávním i Ústavní soud, prosadí radar a privatizaci nemocnic a opozice jim do toho nebude mluvit!

zobrazit článek >>

Autor: Petr VíchaOtištěno: OKO 12/2008

Bohumínská ČSSD podporuje městské akce

Politika a politici nejsou v současné době příliš v oblibě veřejnosti. A při sledování činř naší vlády se tomu ani nemřžeme divit. Politika by měla být, jak už jsem jednou na tomto místě psal, především služba občanřm. V Bohumíně se o to ČSSD snaží a výsledky této snahy občané pravidelně hodnotí v komunálních volbách.

zobrazit článek >>

Autor: Josef PlášilOtištěno: OKO 11/2008

Exkluzivní zboží do síně slávy Bohumína

Viděli jste taneční koncert skupiny Radost a Impuls? Ten letošní byl mimořádně vydařený. Poprvé se konal v rekonstruované budově kina. Více než dvě hodiny jsem bez dechu a s úžasem sledovala gejzír nápadř profesionální choreografie, přehlídku kostýmř, kulis a hlavně špičkové výkony tanečníkř, baby baletem počínaje. Vše provázeno bezprostřední a roztomilou dvojicí malých moderátorř.

zobrazit článek >>

Autor: Věra PalkováOtištěno: OKO 10/2008

Není ta ODS nějaká divná?

Tentokrát se mřj článek netýká bohumínské ODS, ale názor jejích členř by asi také bylo zajímavé zjistit. Něco divného v současné době zaznívá z ODS. Možná je to tím, že si tato strana myslí, že už jí patří celá republika a mřže všechno. ODS totiž dnes drží pozici prezidenta, premiéra, má většinu ve vládě, nejvíce poslancř, absolutní většinu v Senátu, 13 ze 14 hejtmanř a v některých krajích a městech má absolutní většinu. Nejvíce starostř velkých měst je z ODS.

zobrazit článek >>

Autor: Petr VíchaOtištěno: OKO 9/2008

Populismus a odpovědnost nejdou dohromady

Nedávno jsem opět musel přemýšlet o hranici mezi populismem a odpovědností. V debatě na TIK o kanalizacích zástupci ODS nabízeli kanalizaci všem. Já jsem musel hájit nepopulární stanovisko, že všude to opravdu nepřjde. Protože někde to není prostě technicky možné a někde je vybudování kanalizace do vzdálených objektř zcela neefektivní. Ale kdo nenese odpovědnost za finance všech občanř, mřže směle navrhnout cokoliv.

zobrazit článek >>

Autor: Petr VíchaOtištěno: OKO 8/2008

Život plný povinností a zoufale málo času?

Pamatujete si to ještě? Každodenní šedivý koloběh života - brzy ráno budíček, práce, odpolední fronty v obchodech, úklid, vaření, večer televize. A dovolená? Maximálně Jugoška. Hovořit do věcí veřejných? Proboha proč? Abych měl problémy? Stejně nic nezměním. Všechno za nás rozhoduje strana a vláda, tak raději nevyčnívat z řady. Ještě děcka nedostanou doporučení ke studiu!

zobrazit článek >>

Autor: Věra PalkováOtištěno: OKO 7/2008

Ke kanalizaci: Je to jen ztráta paměti?

Na článek člena zastupitelstva za ODS Davida Maryšky z minulého Oka týkající se kanalizací se dá jen těžko nereagovat. Na to je napsán příliš dřmyslně a věrohodně a někdo by si mohl říct, že na tom je něco pravdy. Mohl také svou kritikou vzbudit dojem, že je odborníkem na kanalizace a již roky v zastupitelstvu k tomuto problému vystupuje s vehementní kritikou a případně s vlastními návrhy, které my, lumpové z ČSSD, ignorujeme.

zobrazit článek >>

Autor: Petr VíchaOtištěno: OKO 6/2008

Proč i v Bohumíně tolik konfrontace?

Co se to v naší politice děje? Proč se někteří lidé až natolik nemají rádi, že volí vždy a v každé situaci výrazně konfrontační tón?

zobrazit článek >>

Autor: Petr VíchaOtištěno: OKO 5/2008

Pravidla nulové tolerance v bytové politice

Město Bohumín vlastní 4 509 bytř. Na rozdíl od některých jiných měst jsme si ponechali většinu bytového fondu ve svém vlastnictví a při současném rřstu cen bytř a nájemného si myslíme, že jsme nepochybili.

zobrazit článek >>

Autor: Josef PlášilOtištěno: OKO 4/2008

ODS a radikálové v jejich řadách

Plzeňský primátor zakázal pochod radikálř. Ti na něj podali trestní oznámení. Plzeňský primátor je členem ODS a držím mu palce, aby situaci zvládl. Na jeho místě bych, ač jsem člen ČSSD, postupoval naprosto stejně, také jsme v minulosti podobný pochod nepovolili a měli s tím potíže.

zobrazit článek >>

Autor: Petr VíchaOtištěno: OKO 3/2008

Bohumín - dobrá adresa

Už je to nějaký ten pátek od doby, kdy se město Bohumín rozhodlo koupit hotelový dřm ŽDB a rekonstruovat jej na nové byty. Nové byty už jsou hotové a dokonce v nich již bydlí nájemníci. Ale ještě máme v živé paměti potíže, se kterými jsme se setkali, když jsme museli vystěhovávat několik rodin, které v hotelovém domě protiprávně zřstaly a za zpěvu a tance s vládním zmocněncem Svatoplukem Karáskem a nynější poslankyní za Stranu zelených Kateřinou Jacques se dočasně radovaly ze slabosti a pomalosti práva. Kde je jim dnes všem konec? Zřstaly jen dluhy a i ty je nakonec dostihnou.

zobrazit článek >>

Autor: Petr VíchaOtištěno: OKO 2/2008

Taky si myslíte, že vše běží hladce?

Vše běží hladce poplácávali se hrdě po ramenou pánové Julínek a Cikrt při hodnocení rozjezdu vybírání poplatkř ve zdravotnictví po 1. lednu 2008. Což o to, výběr jakýchkoliv plateb je jistě velmi jednoduchá finanční procedura. A 99,9 procenta pacientř ve zdravotnických zařízeních a v lékárnách regulační poplatky zaplatí. Nic jiného jim totiž nezbývá, chtějí-li pečovat o to nejcennější, co každý z nás má - o své zdraví.

zobrazit článek >>

Autor: Alfréd MichalíkOtištěno: OKO 1/2008

Novinky


Dobré věci se nemění. Máme č. 4!

Stejně jako před čtyřmi lety se bude bohumínská sociální demokracie ucházet o přízeň voličů ve svém městě pod číslem 4. Losovací akt provedla v pondělí 20. srpna v 16:00 hodin vedoucí organizačního odboru Městského úřadu v Bohumíně Miroslava Šmídová.

„My sice měníme Bohumín už více než dvacet let, ale dobré zvyky se nemění, takže znovu jako v minulých volbách nám byla přidělena čtyřka. Snad budou Bohumíňáci i znovu stejně volit celý náš tým,“ doufal po losu předseda MO ČSSD Bohumín Igor Bruzl.

Čísla volebních stran v Bohumíně: 1 – Česká pirátská strana, 2 – Komunistická strana Čech a Moravy, 3 – 4koalice (KDU-ČSL, TOP09, Coexistentia, Starostové a nezávislí), 4 – Česká strana sociálně demokratická, 5 – Dobrá volba 2016, 6 – Občanská demokratická strana, 7 – Nezávislí, 8 – ANO 2011.

 Dobré věci se nemění. Máme č. 4!


Měníme Bohumín! A chceme i dál…

 

Více než dvacet let pracujeme na tom, aby byl Bohumín příjemnějším místem pro život všech generací. Stejně jako v předcházejících obdobích jsme dokázali drtivou většinu našich projektů, slíbených před čtyřmi lety, realizovat, a přidali jsme i něco navíc. V komunálních volbách 5. a 6. října nám vystavíte vysvědčení. Doufáme, že jsme vás znovu přesvědčili, že nelhat, nekrást a budovat město pro normální lidi s námi má cenu.

Na našem webu, facebookovém profilu, plakátovacích místech v ulicích Bohumína i v městských novinách OKO (a v podobě speciálního bloku s propiskou během měsíce září ve vašich poštovních schránkách) vás chceme informovat, co chystáme dál. A že těch projektů v zásobníku máme! Nevymýšleli jsme je ale sami. Zeptali jsme se vás na řadě setkání a vy jste rozhodli o tom, co by se vám ještě v Bohumíně líbilo. My se teď chceme zavázat k tomu, že to v příštím volebním období zrealizujeme.

Potřebujeme k tomu ale to hlavní, a to je váš hlas. Hlas pro celou naši kandidátku! Naše voliče žádáme o zakřížkování kompletní kandidátky bohumínské sociální demokracie, která se vždy tak trochu vymykala vnímání naší strany z globálního pohledu. Budeme-li mít váš silný mandát, vše to, co najdete v programu, se do čtyř let stane skutečností. Měníme totiž Bohumín už víc než dvacet let, a chceme v tom pokračovat.

Děkujeme za váš hlas.

Igor Bruzl

předseda MO ČSSD Bohumín

 Měníme Bohumín! A chceme i dál…


Bohumínská ČSSD má (staro)nové vedení

Bez turbulencí a jednotně. Tak vystupovali členové bohumínské místní organizace ČSSD na výroční členské schůzi, která v pondělí 23. ledna proběhla v Gastrocentru Migo. Volil se nový předseda i členové výboru, pro další dvouleté období s vrcholem v podobě komunálních voleb se sehraný tým téměř nezměnil.

Pozici předsedy i napodruhé obhájil místostarosta města Igor Bruzl, jenž neměl protikandidáta a nasbíral stoprocentní počet hlasů. Naprosto jednoznačně bylo zvoleno i dalších čtrnáct členů výboru, kde budou pracovat Eva Adamcová, Vojtěch Balcárek, Aleš Drobek, Jana Holeszová, Roman Honysz st., Dušan Kroščen, Adrian Kuder, Alfréd Michalík, Svatopluk Němeček, Petr Osvald, Věra Palková, Yvona Placzková, Josef Plášil a Hana Wrožynová.

„Jedinou novinkou ve výboru je tak výměna Mileny Glacové za exministra zdravotnictví Sváťu Němečka. Ten se vrací do výboru místo dlouholeté členky, která nemohla dál pokračovat ze zdravotních důvodů, ale pevně věřím, že za dva roky se mezi nás třeba bude chtít vrátit,“ uvedl Igor Bruzl.

Na programu schůze bylo i seznámení s hospodařením, vývojem členské základny, volili se i delegáti na březnovou okresní konferenci a navrhovali zástupci MO pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. „Vše proběhlo v souladu se stanovami i volebními řády, vážím si i více než čtyřiapadesátiprocentní účasti našich členů,“ řekl Igor Bruzl. Posláním jeho i celého výboru je především uspět v komunálních volbách v roce 2018.Bohumínská ČSSD má (staro)nové vedení


© 2006-2022 ČSSD MO Bohumín | web & design by web-evolution