PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Články roku: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

PF 2007 - Novoroční přání bohumínské organizace ČSSD

Petr Vícha

zobrazit článek >>

Autor: oko23.pdfOtištěno: OKO 23/2006

Pusťme se do práce! Máme mnoho krásných cílř

Bohumínská ČSSD dala našim občanřm ve svém programu 50 konkrétních závazkř na toto volební období. Občané vyslovili tomuto programu nebývalou podporu, největší v celé České republice. To nás zavazuje ještě více k tomu, na co jste již u nás zvyklí - abychom se okamžitě pustili do práce a své závazky splnili.

zobrazit článek >>

Autor: Petr VíchaOtištěno: OKO 22/2006

JE PO VOLBÁCH. DOČKÁME SE PŘIZNÁNÍ A OMLUVY?:

Je měsíc po volbách a stále se setkáváme s dotazy občanř na autorství jednoho předvolebního letáčku a požadavky na vysvětlení některých údajř. Byla na něm použita naše rřže, z textu by však i velmi málo inteligentní čtenář poznal, že jsme jej nepsali my... Zamyšlení Petra Víchy nad některými předvolebními praktikami protivníka

zobrazit článek >>

Autor: Vícha PetrOtištěno: OKO 21/2006

MĚSTO OPĚT POVEDE PETR VÍCHA A ČSSD

Noví zastupitelé Bohumína se sešli na prvním ustavujícím zasedání už v neděli 29. října odpoledne. Týden po komunálních volbách tak rozhodli, že město povede v následujících čtyřech letech opět sociální demokracie... Hodnocení voleb a ustavujícícho zasedání zastupitelstva.

zobrazit článek >>

Autor: redakce OKAOtištěno: OKO 20/2006

SVÁTKY A PÁTKY VE SLUŽBĚ VEŘEJNOSTI

Volby skončily, emoce opadly a opět začaly všední pracovní dny dalšího čtyřletého období. V Bohumíně už čtvrtého pod vedením sociální demokracie. Voliči opakovaně řekli výrazné ANO lidem, cestě i zpřsobu, jakým se má město rozvíjet a kam směřovat...

zobrazit článek >>

Autor: Věra PALKOVÁ, MO ČSSDOtištěno: OKO 20/2006

VE VOLBÁCH DO SENÁTU NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ PETR VÍCHA

Současně s komunálními volbami se konalo i první kolo voleb do Senátu. Ze všech jedenácti kandidátř získal ve volebním obvodu 74 největší počet hlasř náš starosta Petr Vícha. Pozvání k druhému kolu senátních voleb.

zobrazit článek >>

Autor: Redakce OKAOtištěno: OKO 19/2006

OD VOLIČŮ JSME DOSTALI VÝBORNÉ VYSVĚDČENÍ

OD VOLIČŮ JSME DOSTALI VÝBORNÉ VYSVĚDČENÍ, řekl OKU lídr vítězné bohumínské ČSSD v komunálních volbách Petr Vícha. Rozhovor s Petrem Víchou, v němž hodnotí předvolební kampaň i prřběh voleb.

zobrazit článek >>

Autor: Vícha PetrOtištěno: OKO 19/2006

ČSSD V BOHUMÍNĚ SUVERÉNNĚ OBHÁJILA SVÉ VÍTĚZSTVÍ

Bohumínští občané rozhodli v komunálních volbách o tom, že město opět povede sociální demokracie. Ta u voličř zvítězila na plné čáře a dostala od nich 59,3 procenta hlasř. S velkým odstupem pak skončila ODS s 19,4 procenty a KSČM dostala 10,3 procenta...

zobrazit článek >>

Autor: Hodnocení voleb - redakce OKAOtištěno: OKO 19/2006

BOHUMÍN MI PŘIROSTL K SRDCI... předvolební stránka kandidáta do Senátu Petra Víchy

Současně s komunálními volbami se uskuteční také volby do Senátu. V těch ČSSD minule nikde v republice neuspěla. Možná i proto, že Senát nemáme příliš v oblibě, nebo jej dokonce považujeme za zbytečný. Neúčastí u voleb jej však nezrušíme, spíše tak podpoříme někoho, koho bychom v zákonodárném sboru ani vidět nechtěli....

zobrazit článek >>

Autor: Ing. Alfréd MICHALÍK předseda MO ČSSD BohumínOtištěno: OKO 18/2006

BOHUMÍN - MĚSTO S BUDOUCNOSTÍ - předvolební stránka MO ČSSD

Vážení občané, děkujeme vám za dlouholetou spolupráci a vaši podporu. Cítili jsme ji po celou dobu našeho přsobení na radnici. Pomáhala nám zejména ve vyhrocených situacích - při boji o záchranu naší nemocnice a později i hotelového domu. Pamatujete si, kolika útokřm a soudním přím jsme společně museli čelit? I díky vám teď hotelový dřm přestavujeme a z ghetta se stane příjemné místo k bydlení s 86 moderními byty. Věříme, že vaši podporu budeme mít i nadále.

zobrazit článek >>

Autor: Redakce OKAOtištěno: OKO 18/2006

Za námi jsou VÝSLEDKY, před námi je Bohumín - MĚSTO S BUDOUCNOSTÍ

předvolební stránka MO ČSSD Bohumín s podtitulem VOLTE TÝM!

zobrazit článek >>

Autor: Redakce OKAOtištěno: OKO 17/2006

Poznejte kandidáty ČSSD pro komunální volby 20. a 21. října 2006.

Představuje se TÝM třiadvaceti kandidátř ČSSD pro komunální volby.

zobrazit článek >>

Autor: Redakce OKAOtištěno: OKO 16/2006

Naše spolupráce s občany nese ovoce.

V minulosti se nám velmi osvědčilo tvořit program s vámi - občany Bohumína, prřběžně ho vyhodnocovat a pravidelně skládat účty ze svých slibř. Nejinak je tomu i tentokrát. V květnovém letáčku ČSSD, který jste dostali do schránek, jsme vás požádali o spolupráci na tvorbě nového programu ...

zobrazit článek >>

Autor: Věra PalkováOtištěno: OKO 15/2006

V Bohumíně nepřešlapujeme na startovní čáře.

Máme dva měsíce po parlamentních volbách. Voliči rozdali politikřm karty a právem od nich očekávají, že zapomenou na předvolební nechutnosti a tahanice, pustí se do práce a ko-nečně začnou řešit problémy nás, občanř.

zobrazit článek >>

Autor: Věra PalkováOtištěno: OKO 14/2006

Hledejme, co nás v Bohumíně spojuje.

V předvolební době byly na stránkách Oka často uváděny rozdíly v programech některých stran. Program Jistoty a pro-sperity proti Modrému experimentu. Na komunální úrovni však hledejme spíše to, co nás spojuje! Komunální programy se tak zásadně neliší a uplynulé období také ukázalo, že zastu-pitelé našeho města se v naprosté většině dokázali shodnout na řešení problémř, na rozpočtu i investicích.

zobrazit článek >>

Autor: Petr VíchaOtištěno: OKO 13/2006

Hlavního cíle bylo dosaženo, děkujeme.

Vážení občané Bohumína, MO ČSSD vám děkuje za obrovskou podporu a dřvěru a nebývale velkou účast ve volbách. Vnímáme to i jako ocenění naší práce a plnění volebního programu v kraji a ve městě. Slibujeme, že ČSSD nezklame vaši dřvěru.

zobrazit článek >>

Autor: Petr VíchaOtištěno: OKO 12/2006

Máme znovu svého poslance v Parlamentu.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky už podruhé uspěl Alfréd Michalík. V uplynulém volebním období hájil jako poslanec zájmy svého volebního obvodu, který sahá od Bohumína k Českému Těšínu a v podstatě kopíruje hranice bývalého okresu.

zobrazit článek >>

Autor: František KrejzekOtištěno: OKO 12/2006

Nenechejte za sebe rozhodnout ostatní.

Alfréd Michalík je členem zastupitelstva města Bohumína a uplynulé čtyři roky byl také poslancem. Za tu dobu byl při mnoha jednáních na ministerstvech a pomáhal zajistit pro Bohumín mnoho dotací.

zobrazit článek >>

Autor: Redakce OkaOtištěno: OKO 11/2006

Přijďte k volbám, volte jistoty a prosperitu.

Představení kandidáta do Parlamentu ČR Alfréda Michalíka, výzva MO ČSSD k parlamentním volbám.

zobrazit článek >>

Autor: Redakce OkaOtištěno: OKO 10/2006

Nemusíme být pokusnými králíky

Nerad bych zapleveloval Oko politickými články netýkající-mi se města. Přesto to zčásti udělám, abych se pak k dopadřm na město a jeho občany vrátil.

zobrazit článek >>

Autor: Petr VíchaOtištěno: OKO 9/2006

10 let bohumínské městské nemocnice.

Bude to už 10 let , kdy se městské zastupitelstvo rozhodlo převzít od tehdejšího Okresního úřadu Karviná zřizovatelskou funkci NsP Bohumín a tím i odpovědnost za její další osud. Je to příležitost připomenout, co se v prřběhu uplynulých deseti let pro zachování existence nemocnice udělalo. To, žednes občané Bohumína mají dobře fungující nemocnici, není samozřejmostí.

zobrazit článek >>

Autor: Svatopluk NěmečekOtištěno: OKO 8/2006

V Bohumíně se táhne za jeden provaz a používá rozum.

V tisku dnes opět převládají negativní zprávy. Nejde o katastrofy, havárie či zločiny. Na černou kroniku v televizi jsme si zvykli. Blíží se volby do parlamentu a strany se ne-dokáží na ničem smysluplném dohodnout.

zobrazit článek >>

Autor: Petr VíchaOtištěno: OKO 5/2006

Proč se o změny legislativy stále více bojuje?

Zatím to v našem Parlamentu nevypadá jako u našich vý-chodních sousedř a pěstní souboje se nekonají. Přesto jsou tu sváděny kruté boje o podobu některých významných zákonř.Mezi ně patří také návrh nového zákoníku práce.

zobrazit článek >>

Autor: Alfréd MichalíkOtištěno: OKO 4/2006

Politika je služba občanřm.

Snaha po dosažení osobního prospěchu, vzájemné napadání v médiích, redukování politického vlivu občanř jen na okamžik, kdy vhodí do volební urny ten správný volební lístek - to je příčina nízké obliby politiky a politikř. Politika je však v prvé řadě služba občanřm. Jsem rád, že v našem městě to platí.

zobrazit článek >>

Autor: Josef PlášilOtištěno: OKO 3/2006

Náš program pro všechny generace.

Naše město se rychle rozvíjí a má před sebou velmi nadějnou perspektivu. Daří se výrobním podnikřm, dálnice roste před očima, nový most do Polska byl dokončen, modernizuje se železnice včetně nádraží, staví se nové domy a opravují staré, rozšiřuje se nabídka pro sportovní, kulturní i jiné volnočasové aktivity,snižuje se nezaměstnanost (nejnižší v okrese Karviná, méně než15 procent).

zobrazit článek >>

Autor: Věra PalkováOtištěno: OKO 2/2006

Nulová tolerance je šancí pro slušné lidi.

Novoroční slovo starosty města Bohumína Petra Víchy.

zobrazit článek >>

Autor: Petr VíchaOtištěno: OKO 1/2006

Novinky


Dobré věci se nemění. Máme č. 4!

Stejně jako před čtyřmi lety se bude bohumínská sociální demokracie ucházet o přízeň voličů ve svém městě pod číslem 4. Losovací akt provedla v pondělí 20. srpna v 16:00 hodin vedoucí organizačního odboru Městského úřadu v Bohumíně Miroslava Šmídová.

„My sice měníme Bohumín už více než dvacet let, ale dobré zvyky se nemění, takže znovu jako v minulých volbách nám byla přidělena čtyřka. Snad budou Bohumíňáci i znovu stejně volit celý náš tým,“ doufal po losu předseda MO ČSSD Bohumín Igor Bruzl.

Čísla volebních stran v Bohumíně: 1 – Česká pirátská strana, 2 – Komunistická strana Čech a Moravy, 3 – 4koalice (KDU-ČSL, TOP09, Coexistentia, Starostové a nezávislí), 4 – Česká strana sociálně demokratická, 5 – Dobrá volba 2016, 6 – Občanská demokratická strana, 7 – Nezávislí, 8 – ANO 2011.

 Dobré věci se nemění. Máme č. 4!


Měníme Bohumín! A chceme i dál…

 

Více než dvacet let pracujeme na tom, aby byl Bohumín příjemnějším místem pro život všech generací. Stejně jako v předcházejících obdobích jsme dokázali drtivou většinu našich projektů, slíbených před čtyřmi lety, realizovat, a přidali jsme i něco navíc. V komunálních volbách 5. a 6. října nám vystavíte vysvědčení. Doufáme, že jsme vás znovu přesvědčili, že nelhat, nekrást a budovat město pro normální lidi s námi má cenu.

Na našem webu, facebookovém profilu, plakátovacích místech v ulicích Bohumína i v městských novinách OKO (a v podobě speciálního bloku s propiskou během měsíce září ve vašich poštovních schránkách) vás chceme informovat, co chystáme dál. A že těch projektů v zásobníku máme! Nevymýšleli jsme je ale sami. Zeptali jsme se vás na řadě setkání a vy jste rozhodli o tom, co by se vám ještě v Bohumíně líbilo. My se teď chceme zavázat k tomu, že to v příštím volebním období zrealizujeme.

Potřebujeme k tomu ale to hlavní, a to je váš hlas. Hlas pro celou naši kandidátku! Naše voliče žádáme o zakřížkování kompletní kandidátky bohumínské sociální demokracie, která se vždy tak trochu vymykala vnímání naší strany z globálního pohledu. Budeme-li mít váš silný mandát, vše to, co najdete v programu, se do čtyř let stane skutečností. Měníme totiž Bohumín už víc než dvacet let, a chceme v tom pokračovat.

Děkujeme za váš hlas.

Igor Bruzl

předseda MO ČSSD Bohumín

 Měníme Bohumín! A chceme i dál…


Bohumínská ČSSD má (staro)nové vedení

Bez turbulencí a jednotně. Tak vystupovali členové bohumínské místní organizace ČSSD na výroční členské schůzi, která v pondělí 23. ledna proběhla v Gastrocentru Migo. Volil se nový předseda i členové výboru, pro další dvouleté období s vrcholem v podobě komunálních voleb se sehraný tým téměř nezměnil.

Pozici předsedy i napodruhé obhájil místostarosta města Igor Bruzl, jenž neměl protikandidáta a nasbíral stoprocentní počet hlasů. Naprosto jednoznačně bylo zvoleno i dalších čtrnáct členů výboru, kde budou pracovat Eva Adamcová, Vojtěch Balcárek, Aleš Drobek, Jana Holeszová, Roman Honysz st., Dušan Kroščen, Adrian Kuder, Alfréd Michalík, Svatopluk Němeček, Petr Osvald, Věra Palková, Yvona Placzková, Josef Plášil a Hana Wrožynová.

„Jedinou novinkou ve výboru je tak výměna Mileny Glacové za exministra zdravotnictví Sváťu Němečka. Ten se vrací do výboru místo dlouholeté členky, která nemohla dál pokračovat ze zdravotních důvodů, ale pevně věřím, že za dva roky se mezi nás třeba bude chtít vrátit,“ uvedl Igor Bruzl.

Na programu schůze bylo i seznámení s hospodařením, vývojem členské základny, volili se i delegáti na březnovou okresní konferenci a navrhovali zástupci MO pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. „Vše proběhlo v souladu se stanovami i volebními řády, vážím si i více než čtyřiapadesátiprocentní účasti našich členů,“ řekl Igor Bruzl. Posláním jeho i celého výboru je především uspět v komunálních volbách v roce 2018.Bohumínská ČSSD má (staro)nové vedení


© 2006-2022 ČSSD MO Bohumín | web & design by web-evolution