NAŠI LIDÉ NA RADNICI

Starosta: Ing. Petr Vícha
1. místostarosta: Ing. Lumír Macura
2. místostarosta: Igor Bruzl
Rada města: MUDr. Vojtěch Balcárek, Igor Bruzl, Ing. Aleš Drobek, Ing. Lumír Macura, Mgr. Věra Palková, Ing. Yvona Placzková, Ing. Petr Vícha.

Zvětšit fotografii - Ing. Petr Vícha<br />Starosta města
Ing. Petr Vícha
Starosta města
Zvětšit fotografii - Ing. Lumír Macura<br />1. místostarosta
Ing. Lumír Macura
1. místostarosta
Zvětšit fotografii - Igor Bruzl<br />2. místostarosta
Igor Bruzl
2. místostarosta

Zvětšit fotografii - MUDr. Vojtěch Balcárek<br />člen rady města
MUDr. Vojtěch Balcárek
člen rady města
Zvětšit fotografii - Ing. Aleš Drobek<br />člen rady města
Ing. Aleš Drobek
člen rady města
Zvětšit fotografii - Mgr. Věra Palková<br />člen rady města
Mgr. Věra Palková
člen rady města
Zvětšit fotografii - Ing. Yvona Placzková<br />člen rady města
Ing. Yvona Placzková
člen rady města


Zastupitelstvo města: MUDr. Vojtěch Balcárek, Vilém Banner, Igor Bruzl, Ing. Aleš Drobek, Ing. Jiří Knot, Mgr. Adrian Kuder, Roman Honysz, Ing. Lumír Macura, Marie Neudertová, Kamila Smigová,Mgr. Věra Palková, Ing. Yvona Placzková, Ing. Josef Plášil, Ing. Petr VíchaZvětšit fotografii - Balcárek Vojtěch, MUDr.
Balcárek Vojtěch, MUDr.

MUDr. VOJTĚCH BALCÁREK

Pozice: radní, zastupitel
Ročník narození: 1971
Člen ZM: 1994-98, 2002 –

1. Co pro vás znamená opětovné zvolení do zastupitelstva města (ZM)?
Především závazek a zodpovědnost vůči voličům a občanům našeho města, kteří nám dali svou důvěru a hlas, a také určitě méně volného času po další čtyři roky pro mne samotného a mou rodinu... :-)
2. Ve kterých oblastech se hodláte nejvíce angažovat?
Jsou to tradičně oblasti zdravotnictví, rozvoje okrajových částí města, životního prostředí a oblast sportu.
3. Kam by měl Bohumín směřovat v letech 2014-18?
Myslím, že bude bohatě stačit, když budeme pokračovat v tom, co už 20 let děláme a o co se snažíme, přičemž zachováme kontinuitu naší práce. Tedy: podpora zaměstnanosti v rámci našich částečně omezených možností, podpora všech generací a věkových kategorií, investice, podpora kultury, sportu, bezpečnosti ve městě, školství, zdravotnictví, rozvoje okrajových částí města, bydlení a práce pro slušné a poctivé lidi, nulová tolerance vůči lumpům... Samozřejmě vždy je co zlepšovat, kultivovat, ale myslím si, že když prostě budeme plnit náš volební program, tak věřím, že s námi a s naší prací budou lidé spokojeni...Zvětšit fotografii - Bannert Vilém
Bannert Vilém

VILÉM BANNERT

Pozice: zastupitel, předseda komise pro občanské záležitosti
Ročník narození: 1941
Člen ZM: 1994 –

1. Co pro vás znamená opětovné zvolení do zastupitelstva města (ZM)?
Závazek. Pokud zdraví vydrží, chci i nadále pracovat naplno.
2. Ve kterých oblastech se hodláte nejvíce angažovat?
Rád bych i nadále působil v komisi pro občanské záležitosti.
3. Kam by měl Bohumín směřovat v letech 2014-18?
Směr pro další léta je dán naším programem, který je beze zbytku nutné splnit! Nic moc dalšího nemá cenu vymýšlet, sám život ukáže, co je zapotřebí udělat.Zvětšit fotografii - Bruzl Igor
Bruzl Igor

IGOR BRUZL

Pozice: místostarosta, radní, zastupitel
Ročník narození: 1976
Člen ZM: 2002 –

1. Co pro vás znamená opětovné zvolení do zastupitelstva města (ZM)?
Je to obrovský závazek pro celý tým MO ČSSD Bohumín, protože jsme dostali jasný mandát od občanů města pokračovat v započaté práci. Slibuji, že je nezklameme! Zároveň se dostavila i malá úleva, že jsem se po zvolení do pozice místostarosty z roku 2010 snad přiblížil tempu, pracovnímu nasazení i přehledu mých zkušenějších kolegů a předchůdců. Zároveň to však neznamená, že bych měl nějak ustrnout, naopak prostor pro zlepšování a učení se je pořád veliký!
2. Ve kterých oblastech se hodláte nejvíce angažovat?
Rozhodně je to sport, zájmová činnost, volný čas, ale také sociální oblast a bezpečnost. V mé gesci pak je i zaštítění správy bohatého bytového fondu, kde vnímám veliký potenciál toho, jak jde lidem zlepšovat jejich život. Mám to štěstí pracovat ve vynikajícím kolektivu profesionálů, kteří se snaží hledat způsoby, jak dobré nápady realizovat, a ne důvody, jak se vyhnout novým výzvám.
3. Kam by měl Bohumín směřovat v letech 2014-18?
Tam, kam směřuje od roku 1994. Aby se z hesla „Město, ve kterém stojí za to žít“ nestalo jen klišé, ale aby to tak Bohumíňáci i cítili. Aby Bohumín byl i městem, které žije, které lidi baví, a které pak i občany okolních měst přesvědčí, že to není jenom šedivé sídliště mezi fabrikami někde u hranic.Zvětšit fotografii - Drobek Aleš, Ing.
Drobek Aleš, Ing.

Ing. ALEŠ DROBEK

Pozice: radní, zastupitel, předseda majetkové komise
Ročník narození: 1977
Člen ZM: 2010 –

1. Co pro vás znamená opětovné zvolení do zastupitelstva města (ZM)?
Pro mne je velkou ctí, že jsem se stal součástí zastupitelstva v rámci kandidátky sociální demokracie, která od bohumínských voličů opět dostala nadpoloviční důvěru. Je to pro mne i pro voliče záruka, že Bohumín bude moci dál pokračovat směrem, kterým se ubírá posledních dvacet let.
2. Ve kterých oblastech se hodláte nejvíce angažovat?
Rád bych se dál věnoval stejným otázkám jako v předchozím volebním období, tedy především společnosti Bospor a také majetkovým záležitostem města.
3. Kam by měl Bohumín směřovat v letech 2014-18?
Městští zastupitelé, bez ohledu na stranickou příslušnost, dlouhodobě kladou důraz na tři Z - zaměstnanost, zábavu a zeleň. V tom bychom měli pokračovat i dál. Všichni ostatně máme v Bohumíně bydliště, rodiny, přátele, práci. Jelikož si opravdu myslím, že z Bohumína se za ta léta stalo nejlepší místo k životu v okrese, je pro mne další logickou metou celý kraj.Zvětšit fotografii - Honysz Roman
Honysz Roman

ROMAN HONYSZ

Pozice: zastupitel, předseda bytové komise
Ročník narození: 1944
Člen ZM: 2002 –

1. Co pro vás znamená opětovné zvolení do zastupitelstva města (ZM)?
Pocit z dobré práce celého kolektivu po celé funkční období. Pocit zodpovědnosti do další práce pod drobnohledem občanů našeho města. A osobně mám dobrý pocit z toho, že nám lidé věří a že neslibujeme nesplnitelé.
2. Ve kterých oblastech se hodláte nejvíce angažovat?
Chtěl bych pokračovat v práci na úseku bytové politiky. Rád bych opět vedl bytovou komisi. V této oblasti jsem pracoval už v minulých obdobích a své zkušenosti rád předám novým členům komise, protože i v této oblasti stojí před námi dost problémů k řešení.
3. Kam by měl Bohumín směřovat v letech 2014-18?
Pokračovat v načatém: kvalitní životní prostředí, spolehlivé sociální služby pro ty dříve narozené občany, pokud možno zachovat nemocnici, neboť město stárne, kvalitní bydlení pro mladé rodiny, podílet se na vytváření nových pracovních příležitostí a hlavně, aby slogan, že žijeme ve městě, ve kterém stojí zato žít, byl neustále naplňován. To jsou ale záležitosti, se kterými pracujeme stále.Zvětšit fotografii - Knot Jiří, Ing.
Knot Jiří, Ing.

Ing. JIŘÍ KNOT

Pozice: zastupitel, předseda finančního výboru
Ročník narození: 1962
Člen ZM: 2010 –

1. Co pro vás znamená opětovné zvolení do zastupitelstva města (ZM)?
Silný závazek přispět svým dílem k dalšímu rozvoji Bohumína.
2. Ve kterých oblastech se hodláte nejvíce angažovat?
V rozvoji městských částí, zejména Záblatí. V dalším zkrášlování města, neb podle mého i prostředí vychovává.
3. Kam by měl Bohumín směřovat v letech 2014-18?
Bohumín by měl být městem, kde se pamatuje na mladé i starší, a kde se realizují smysluplná přáníZvětšit fotografii - Kuder Adrian, Mgr.
Kuder Adrian, Mgr.

Mgr. ADRIAN KUDER

Pozice: zastupitel, předseda komise sportu
Ročník narození: 1981
Člen ZM: 2014 –

1. Co pro vás znamená premiérové zvolení do zastupitelstva města (ZM)?
Jednoznačně možnost aktivně přispívat k rozvoji svého okolí, komunity a celého Bohumína, se kterým jsem nerozlučně spjatý.
2. Ve kterých oblastech se hodláte nejvíce angažovat?
Člověk má zákonitě nejvíce co nabídnout v oblastech, kterým rozumí a ve kterých se dlouhodobě pohybuje. Logicky se tak nabízí školství, sport, volnočasové aktivity a spolková činnost.
3. Kam by měl Bohumín směřovat v letech 2014-18?
Bohumín by měl i nadále pokračovat v nastolené cestě podpory svých obyvatel formou podpory bydlení, která umožňuje důstojné žití všem generacím našich obyvatel. Navíc má potenciál přilákat do našeho města nové činorodé občany. Dále pak i podpory sportu a zájmových činností, jinými slovy podpory dětí a mládeže, jakožto obrovského vkladu do budoucna. Zároveň by se mělo vedení Bohumína i nadále snažit bojovat proti neetickému podnikání s chudobou (předražené ubytovny v centru města) a proti dalším škodlivým společenským jevům, jako jsou krádeže kovů, výherní automaty a podobně. Prostě řídit město ku prospěchu většiny jeho obyvatel.Zvětšit fotografii - Macura Lumír, Ing.
Macura Lumír, Ing.

Ing. LUMÍR MACURA

Pozice: místostarosta, radní, zastupitel
Ročník narození: 1961
Člen ZM: 2010 –

1. Co pro vás znamená opětovné zvolení do zastupitelstva města (ZM)?
Možnost pokračovat v práci. Rozpracovanost je značná a nápadů, jak zlepšovat život ve městě, stále dost. Samo se nic neudělá, musí se to odpracovat.
2. Ve kterých oblastech se hodláte nejvíce angažovat?
Ve všem, co má přímou či nepřímou vazbu na životní prostředí, jako významnou součást udržitelného rozvoje města. Není to jen pokračování v odkanalizování městských částí a realizace protipovodňových opatření, ale také rozvoj příměstské rekreace při současném respektování požadavků na ochranu přírody. Za významnou oblast také považuji vnímání Bohumína jako součásti širšího regionu a spolupráci nejen s obcemi Bohumínska a místními podnikateli a spolky, ale také upevňování vazeb s našimi nejbližšími sousedy na polské i české straně.
3. Kam by měl Bohumín směřovat v letech 2014-18?
K naplnění vize Bohumína, jak bych ho rád viděl v roce 2020: Klidné a bezpečné město s dostatkem pracovních příležitostí a širokou škálou nabízených služeb, zelené město ekologicky smýšlejících občanů.Zvětšit fotografii - Neudertová Marie
Neudertová Marie

MARIE NEUDERTOVÁ

Pozice: zastupitelka, předsedkyně sociální komise
Ročník narození: 1949
Člen ZM: 2002 –

1. Co pro vás znamená opětovné zvolení do zastupitelstva města (ZM)?
Pro mě osobně pocit velké zodpovědnosti vůči občanům města, abychom nezklamali jejich očekávání a dokázali naplnit náš volební program, a přidali i něco navíc.
2. Ve kterých oblastech se hodláte nejvíce angažovat?
Nadále v sociální oblasti a v komunitním plánování sociálních služeb. Hlavně bych se chtěla zaměřit na seniorskou generaci, která už potřebuje pomoc. Tu směrovat tak, aby senioři mohli co nejdéle zůstavat ve svém přirozeném prostředí. Najít vhodné způsoby podpory a pomoci pečujícím rodinným příslušníkům.
3. Kam by měl Bohumín směřovat v letech 2014-18?
Nadále pracovat na bezpečnosti města, potírat kriminalitu a hazard, usilovat o město moderní, čisté, bezpečné a vstřícné, s množstvím možností a příležitostí pro své občany bez rozdílu věku či pohlaví.Zvětšit fotografii - Palková Věra, Mgr.
Palková Věra, Mgr.

Mgr. VĚRA PALKOVÁ

Pozice: radní, zastupitelka
Ročník narození: 1949
Členka ZM: 1994 –

1. Co pro vás znamená opětovné zvolení do zastupitelstva města (ZM)?
Šanci podílet se na dalším rozvoji Bohumína a ovlivňovat ho.
2. Ve kterých oblastech se hodláte nejvíce angažovat?
Tradičně školství, sport, zdravotnictví a volný čas dětí a mládeže.
3. Kam by měl Bohumín směřovat v letech 2014-18?
Bohumín se v kraji těší dobré pověsti a prošel v posledních letech velkým rozvojem. Náš volební program nejsou fráze do šuplíku, ale konkrétní body, které splníme, a které znamenají další zatraktivnění našeho města. Garantuji, že budeme hospodařit velmi zodpovědně a uvážlivě realizovat všechny slíbené aktivity. Máme mnohaletou výbornou zkušenost se zapojením občanů do dění ve městě a určitě na ni chceme navázat.Zvětšit fotografii - Placzková Yvona, Ing.
Placzková Yvona, Ing.

Ing. YVONA PLACZKOVÁ

Pozice: radní, zastupitelka
Ročník narození: 1963
Člen ZM: 2010 –

1. Co pro vás znamená opětovné zvolení do zastupitelstva města (ZM)?
Samozřejmě odpovědnou práci, která mne baví, má smysl a jsou za ní viditelné výsledky.
2. Ve kterých oblastech se hodláte nejvíce angažovat?
Po zkušenostech z minulého volebního období, kdy jsem vykonávala funkci předsedkyně finančního výboru při zastupitelstvu, je to oblast rozpočtového hospodaření města, tedy sledování plnění rozpočtu, investice, dotace. Dále je to oblast zdravotnictví a sociálních služeb.
3. Kam by měl Bohumín směřovat v letech 2014-18?
Jako zásadní a prioritní vidím řešení bezpečnosti ve městě od nepřizpůsobivých občanů po sběrny, ubytovny až po vytlačení videoterminálů a hazardu. Dále udržet dostupnost zdravotní a sociální péče, zaměstnanost, mladé rodiny a důstojný život seniorů v našem městě.Zvětšit fotografii - Plášil Josef, Ing.
Plášil Josef, Ing.

Ing. JOSEF PLÁŠIL

Pozice: zastupitel, předseda komise životního prostředí
Ročník narození: 1947
Člen ZM: 1998 –

1. Co pro vás znamená opětovné zvolení do zastupitelstva města (ZM)?
Zvolení do zastupitelstva, již po páté mi umožní pokračovat v rozdělané práci ve skvělém kolektivu.
2. Ve kterých oblastech se hodláte nejvíce angažovat?
Jako doposud se chci angažovat v oblasti energetiky a životního prostředí.
3. Kam by měl Bohumín směřovat v letech 2014-18?
Ke zlepšení životního prostředí, snížení nezaměstnanosti, zvýšení bezpečnosti, zvýšení kvality bydlení, řešení sociálního bydlení.Zvětšit fotografii - Smigová Kamila
Smigová Kamila

KAMILA SMIGOVÁ

Pozice: zastupitelka, přesedkyně komise kultury
Ročník narození: 1955
Členka ZM: 1998 –

1. Co pro vás znamená opětovné zvolení do zastupitelstva města (ZM)?
Potěšilo mne to. Znamená to pro mne, že mám u voličů důvěru, a proto bude má snaha opět směřovat k dalšímu zlepšování životních podmínek obyvatel našeho města. Aby se nám tady společně dobře žilo.
2. Ve kterých oblastech se hodláte nejvíce angažovat?
Hodně věci bylo už vykonáno, ale jistě je stále co zlepšovat. Bezpečnost a herny, to je jistě důležité téma. Já napřáhnu své síly směrem ke kultuře, historii města, školství a rozvíjení příhraniční spolupráce.
3. Kam by měl Bohumín směřovat v letech 2014-18?
Hlavně ať směřuje a nestagnuje. Byla bych ráda, aby v Bohumíně bylo pestře i generačně, a mladí lidé viděli v našem městě svou budoucnost a mohli se realizovat. Aby zakládali rodiny, mohli je pak uživit a postarali se o ně. Také aby tu bylo čistější ovzduší, prostě aby to bylo město, kam se rádi vracíme a říkáme: Tady jsem doma. Prostě ať jsou všechny bytosti zde šťastny.Zvětšit fotografii - Vícha Petr, Ing
Vícha Petr, Ing

Ing. PETR VÍCHA

Pozice: starosta, radní, zastupitel
Ročník narození: 1963
Člen ZM: 1994 –

1. Co pro vás znamená opětovné zvolení do zastupitelstva města (ZM)?
Nejde o mé zvolení do zastupitelstva, ale o vyslovení důvěry celému našemu týmu. A to se povedlo, když jsme dostali opět dobré vysvědčení. To mne těší a naplňuje optimismem pro další práci.
2. Ve kterých oblastech se hodláte nejvíce angažovat?
Jako starosta musím koordinovat práci všech našich zastupitelů a cítím se zodpovědný i za to, že i ostatní zastupitelé jiných stran se aktivně zapojí do práce pro město. A kdo bude jen prudit a nebude pracovat, tomu musím také říct, že proto občany zvolen nebyl...
3. Kam by měl Bohumín směřovat v letech 2014-18?
Jsem přesvědčen, že Bohumín během těch čtyř let opět urazí větší kus cesty kupředu než okolní města. I díky tomu, že táhneme za jeden provaz a jedním směrem. A za to patří ocenění našim občanům. Vysvědčení opět dostaneme na konci období v roce 2018. Uděláme vše proto, aby to byly jedničky.

Novinky


Dobré věci se nemění. Máme č. 4!

Stejně jako před čtyřmi lety se bude bohumínská sociální demokracie ucházet o přízeň voličů ve svém městě pod číslem 4. Losovací akt provedla v pondělí 20. srpna v 16:00 hodin vedoucí organizačního odboru Městského úřadu v Bohumíně Miroslava Šmídová.

„My sice měníme Bohumín už více než dvacet let, ale dobré zvyky se nemění, takže znovu jako v minulých volbách nám byla přidělena čtyřka. Snad budou Bohumíňáci i znovu stejně volit celý náš tým,“ doufal po losu předseda MO ČSSD Bohumín Igor Bruzl.

Čísla volebních stran v Bohumíně: 1 – Česká pirátská strana, 2 – Komunistická strana Čech a Moravy, 3 – 4koalice (KDU-ČSL, TOP09, Coexistentia, Starostové a nezávislí), 4 – Česká strana sociálně demokratická, 5 – Dobrá volba 2016, 6 – Občanská demokratická strana, 7 – Nezávislí, 8 – ANO 2011.

 Dobré věci se nemění. Máme č. 4!


Měníme Bohumín! A chceme i dál…

 

Více než dvacet let pracujeme na tom, aby byl Bohumín příjemnějším místem pro život všech generací. Stejně jako v předcházejících obdobích jsme dokázali drtivou většinu našich projektů, slíbených před čtyřmi lety, realizovat, a přidali jsme i něco navíc. V komunálních volbách 5. a 6. října nám vystavíte vysvědčení. Doufáme, že jsme vás znovu přesvědčili, že nelhat, nekrást a budovat město pro normální lidi s námi má cenu.

Na našem webu, facebookovém profilu, plakátovacích místech v ulicích Bohumína i v městských novinách OKO (a v podobě speciálního bloku s propiskou během měsíce září ve vašich poštovních schránkách) vás chceme informovat, co chystáme dál. A že těch projektů v zásobníku máme! Nevymýšleli jsme je ale sami. Zeptali jsme se vás na řadě setkání a vy jste rozhodli o tom, co by se vám ještě v Bohumíně líbilo. My se teď chceme zavázat k tomu, že to v příštím volebním období zrealizujeme.

Potřebujeme k tomu ale to hlavní, a to je váš hlas. Hlas pro celou naši kandidátku! Naše voliče žádáme o zakřížkování kompletní kandidátky bohumínské sociální demokracie, která se vždy tak trochu vymykala vnímání naší strany z globálního pohledu. Budeme-li mít váš silný mandát, vše to, co najdete v programu, se do čtyř let stane skutečností. Měníme totiž Bohumín už víc než dvacet let, a chceme v tom pokračovat.

Děkujeme za váš hlas.

Igor Bruzl

předseda MO ČSSD Bohumín

 Měníme Bohumín! A chceme i dál…


Bohumínská ČSSD má (staro)nové vedení

Bez turbulencí a jednotně. Tak vystupovali členové bohumínské místní organizace ČSSD na výroční členské schůzi, která v pondělí 23. ledna proběhla v Gastrocentru Migo. Volil se nový předseda i členové výboru, pro další dvouleté období s vrcholem v podobě komunálních voleb se sehraný tým téměř nezměnil.

Pozici předsedy i napodruhé obhájil místostarosta města Igor Bruzl, jenž neměl protikandidáta a nasbíral stoprocentní počet hlasů. Naprosto jednoznačně bylo zvoleno i dalších čtrnáct členů výboru, kde budou pracovat Eva Adamcová, Vojtěch Balcárek, Aleš Drobek, Jana Holeszová, Roman Honysz st., Dušan Kroščen, Adrian Kuder, Alfréd Michalík, Svatopluk Němeček, Petr Osvald, Věra Palková, Yvona Placzková, Josef Plášil a Hana Wrožynová.

„Jedinou novinkou ve výboru je tak výměna Mileny Glacové za exministra zdravotnictví Sváťu Němečka. Ten se vrací do výboru místo dlouholeté členky, která nemohla dál pokračovat ze zdravotních důvodů, ale pevně věřím, že za dva roky se mezi nás třeba bude chtít vrátit,“ uvedl Igor Bruzl.

Na programu schůze bylo i seznámení s hospodařením, vývojem členské základny, volili se i delegáti na březnovou okresní konferenci a navrhovali zástupci MO pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. „Vše proběhlo v souladu se stanovami i volebními řády, vážím si i více než čtyřiapadesátiprocentní účasti našich členů,“ řekl Igor Bruzl. Posláním jeho i celého výboru je především uspět v komunálních volbách v roce 2018.Bohumínská ČSSD má (staro)nové vedení


© 2006-2022 ČSSD MO Bohumín | web & design by web-evolution